DPOG

Dutch Pharmacology Oncology Group

Lopende DPOG studies

Implementatie TDM

Voor een drietal TKI’s is dit al uitgebreider onderzocht en heeft eerder onderzoek laten zien dat therapeutic drug monitoring haalbaar is, namelijk voor imatinib, sunitinib en pazopanib. Voor deze drie middelen is daarom dit jaar een implementatieproject van start gegaan (het TUNE project). Dit project wordt gesponsord door het KWF en het doel van het project is dat we therapeutic drug monitoring beschikbaar maken voor iedere patiënt in Nederland die met een van deze 3 middelen wordt behandeld. Dit project zal ongeveer 5 jaar in beslag gaan nemen. Aan het eind van het project willen we kijken of therapeutic drug monitoring bij deze middelen ook heeft gezorgd voor een betere uitkomst, namelijk een betere werking, minder bijwerkingen en meer tevredenheid bij patiënten. 

 Therapeutic Drug Monitoring-studie

Therapeutisch drug-monitoring van tyrosinekinaseremmers

Bij het gebruik van orale antikankermiddelen zoals tyrosinekinaseremmers (TKI's) is er een grote variabiliteit in blootstelling tussen patiënten onderling en binnen dezelfde patiënt. Desondanks krijgen alle patiënten op dit moment dezelfde standaarddosering. Een groot deel van de patiënten is hierdoor ondergedoseerd (25-50%) of overgedoseerd (> 15%), dit kan leiden tot een verminderde effectiviteit of onnodige toxiciteit. Door middel van therapeutic drug monitoring (sturing van de therapie op basis van bloedspiegels) kan de dosering per individuele patiënt worden geoptimaliseerd. In dit zorgverbeteringsproject meten we op vooraf vastgestelde momenten de concentratie van het geneesmiddel in het bloed. Bij patiënten die een te lage hoeveelheid geneesmiddel in het bloed hebben, kijken we eerst of er iets verbeterd kan worden aan de wijze van inname of aan de overige medicatie. Patiënten waarbij geen verbetering optreedt na het optimaliseren van de medicatie-inname, krijgen - als er geen of weinig bijwerkingen optreden – stapsgewijs een hogere dosering, totdat de dosis in het bloed op het gewenste niveau is. Met dit project willen we onderzoeken of therapeutic drug monitoring in de praktijk haalbaar is en of het leidt tot betere uitkomsten.

GALLOP-studie

Treatment of gastrointestinal stromal tumors based on serial mutation analysis of circulating tumor DNA
In Nederland worden jaarlijks circa 250 patiënten met een gastro-intestinale stroma tumor (GIST) gediagnosticeerd. De meeste patiënten met metastasen overlijden binnen een aantal jaren aan de ziekte, ondanks de huidige beschikbare doelgerichte therapieën; de zogenaamde tyrosinekinase-inhibitoren (TKI's). Het doel van het voorgestelde project is de behandeling van patiënten met gemetastaseerde GIST te optimaliseren aan de hand van het tumorgenotype, het fenotype van de patiënt, farmacokinetiekdata en de vroegdetectie van secundaire mutaties.
Initieel zullen kenmerken van alle Nederlandse GIST-patiënten behandeld in de 5 gespecialiseerde GIST-centra worden vastgelegd in een bio-databank. De vast te leggen gegevens bestaan uit: tumorgenotype, het fenotype van de patiënt, farmacokinetiekdata, het ontstaan van secundaire mutaties en tumorresponsevaluatie door middel van CT-scan. Het ontstaan van secundaire tumormutaties zal in zogenaamde liquid biopsies worden bestudeerd – dat wil zeggen: in plasma-DNA verkregen door afname van een bloedmonster ten tijde van een reguliere policontrole. Om deze methode in te voeren, zal – indien mogelijk – bij progressie ook een tumorbiopt worden verkregen om mutatie-analyse van de tumor te correleren aan de liquid biopsies. Met de verkregen bio-databank zal de SPIRIT-studie worden opgezet waarin wordt onderzocht of de overleving van patiënten met gemetastaseerde GIST kan worden verbeterd als de therapiekeuze wordt aangepast aan de gevonden mutaties in plaats van het volgen van het standaardalgoritme. Deze studie is opgezet in samenwerking met de patiëntenverenigingen Contactgroep GIST en Sarcoma NL.
De impact en relevantie voor de patiënt is duidelijk. Met behulp van onze gemeenschappelijke kennis kunnen wij er zorg voor dragen dat elke patiënt de behandeling gaat krijgen die het best bij zijn/haar omstandigheden past. Zo goed en zo lang mogelijk leven voor elke patiënt met gemetastaseerde GIST is het uiteindelijke doel.

DIET en SNACK-studie

Verbeteren van de verdraagbaarheid van pazopanib door inname met voedsel

Pazopanib is geregisterd voor gebruik bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom of weke delen sarcoom. De standaard dosis bij beide maligniteiten is eenmaal daags 800mg ingenomen op de nuchtere maag. Ondanks dat pazopanib over het algemeen redelijk goed wordt verdragen hebben toch veel patiënten last van diarree en misselijkheid. Uit eerder Amerikaans onderzoek is gebleken dat  de opname van pazopanib in het bloed wordt verbeterd door het middel in te nemen met voedsel in plaats van op de nuchtere maag. Recent hebben wij hebben kunnen aantonen dat de dosering pazopanib kan worden verlaagd van eenmaal daags 800mg naar eenmaal daags 600mg als het met een Nederlands ontbijtje wordt ingenomen. Beide doseringen en gebruik resulteren in een gelijkwaardige blootstelling van pazopanib in het bloed. 

In het vervolg op deze studie wordt momenteel onderzocht in het LUMC, Radboudumc, SFG en DZ of inname van 600mg met een ontbijt ook leidt tot minder diarree en misselijkheid vergeleken met 800mg pazopanib ingenomen op de nuchtere maag.

SNACK-studie

Zoeken naar een vergelijkbare dosis abirateron als deze ingenomen wordt met het ontbijt ten opzicht van de standaard dosering ingenomen op de nuchtere maag

Abirateron is geregistreerd voor mannen met gemetastaseerd prostaatkanker.  Abirateron wordt in een vaste dosering van eenmaal daags 1000mg ingenomen op de nuchtere maag. Patiënten ervaren deze nuchtere inname vaak als belastend, omdat ze rond de inname van hun geneesmiddel 3 uur nuchter moeten blijven. Daarnaast is abirateron is een duur geneesmiddel waardoor doelmatiger gebruik veel voordeel voor de zorgkosten kan opleveren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat inname met voedsel de opname van abirateron verbeterd. In dit onderzoek willen we kijken in hoeverre we de dosering abirateron kunnen verlagen indien het met een ontbijt wordt ingenomen.  Waarmee een patiëntvriendelijker gebruik van abirateron met een kostenreductie kan worden gerealiseerd zonder het effect van het geneesmiddel te beïnvloeden. Deze studie wordt uitgevoerd in het Radboudumc, LUMC en SFG.